Odszkodowania za błędy lekarskie i inne zaniedbania medyczne

Co roku w wyniku zaniedbań medycznych lub błędów lekarskich cierpią tysiące ludzi na całym świecie. Co więcej, uzyskanie odszkodowania z tego tytułu jest wyjątkowo skomplikowane i wymaga od reprezentanta poszkodowanego  wiedzy z zakresu medycyny i prawa. Nasza firma wraz z jedna z najlepszych kancelarii prawniczych mają ogromne doświadczenie w zakresie takich przypadków.

Jeżeli zatem znalazłeś się w takiej sytuacji, uważasz, że ucierpiałeś w wyniku błędnego leczenia i szukasz pomocy w uzyskaniu odszkodowania z tego tytułu, nasi profesjonaliści chętnie się tego podejmą. Powierzając nam swoją sprawę nic nie ryzykujesz- na mocy umowy o Honorarium Warunkowym (tzw. No Win, No Fee) w razie jej przegrania nie zostaniesz obciążony żadnymi kosztami.

Kwestia uzyskania odszkodowania z tytułu wyrządzenia pacjentowi krzywdy jest bardzo skomplikowana. Nie zawsze jest tak, że skoro leczenie jakiemu poddano pacjenta nie przyniosło wyników oznacza to, że popełniony został jakiś błąd. Jeżeli jednak doszło do jawnego zaniedbania lub błędu ze strony lekarza prowadzącego czy też szpitala (np. popełniono błąd w trakcie przeprowadzania zabiegu medycznego lub operacyjnego, podano pacjentowi niewłaściwy lek) to istnieją podstawy do tego, by ubiegać się o odszkodowanie z tego tytułu.

Bardzo ważne w takich przypadkach jest podjęcie działań prawnych nie później niż w ciągu 3 lat od momentu, w którym pacjent dowiedział się, że ucierpiał w wyniku błędnego leczenia. W przypadku dzieci 3 lata, w ciągu których należy wystąpić o odszkodowanie zaczyna liczyć się w chwili osiągnięcia przez nie pełnoletniości. Natomiast w przypadku osób umysłowo chorych żadne ograniczenia czasowe nie istnieją.

Pacjent poszkodowany w wyniku błędnego leczenia może ubiegać się o zadośćuczynienie w postaci rekompensaty finansowej z tytułu np. zwrotu kosztów dodatkowego leczenia oraz rekompensaty za doznane cierpienie i pogorszenie życia. W przypadku wystąpienia niepełnosprawności u poszkodowanego pacjenta może on zażądać również sfinansowania adaptacji jego mieszkania oraz zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.