Najczęściej zadawane pytania

1. Jeśli uległem wypadkowi drogowemu lub w pracy, mogę ubiegać się o odszkodowanie powypadkowe?

Jeśli w wyniku błędu lub zaniedbania osób trzecich odniosłeś obrażenia w wypadku drogowym lub podczas pracy na terenie Anglii lub Walii, nasza firma we wspolpracy z jedna z najlepszych Kancelarii Parwnych może poprowadzić dla ciebie sprawę roszczeniową o odszkodowanie powypadkowe.

W Twoim imieniu możemy ubiegać się od sprawcy wypadku lub Twojego pracodawcy o rekompensatę finansową, pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji, jeśli jest wymagana. W przypadku zdarzeń komunikacyjnych pomożemy również w naprawie auta lub dostarczeniu samochodu zastępczego. Jeśli wypadek zdarzył się w miejscu pracy, nie rezygnuj z ubiegania się o proporcjonalną rekompensatę. Pracując ponad 12 miesięcy u swojego pracodawcy nie możesz zostać zwolniony ze stanowiska pracy z uwagi na wniesienie sprawy roszczeniowej. Obowiązkiem osoby, która Cię zatrudniła jest wykupienie polisy ubezpieczeniowej od wypadku, więc gdyby do niego doszło to towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobowiązane do wypłaty odszkodowania.

2. W jaki sposób skompletować dokumentację i jak przygotować się do wszczęcia procedury roszczeniowej?

Do rozpoczęcia procedury o zadośćuczynienie niezbędne będzie skompletowanie potrzebnych dokumentów i materiału dowodowego. Pracownicy naszej naszej pomogą ci przygotować wszystko co niezbędne, abyś nie musiał w tak trudnych chwilach skupiać się dodatkowo na formalnościach.

3. Jaki jest czas oczekiwania na wyniki procedury roszczeniowej o odszkodowanie powypadkowe? Kiedy odszkodowanie zostanie wypłacone?

Procedura ubiegania się o zadośćuczynienie jest inna w przypadku każdej sprawy. Czas oczekiwania może się różnić w zależności od rodzaju wypadku, stopnia poniesionych obrażeń lub wysokości strat moralnych. Zdarza się, że potrzebne są dodatkowe dokumenty i zaświadczenia. Niekiedy też sprawca wypadku nie przyznaje się do winy – wtedy czas oczekiwania wydłuża się. Nasza firma na każdym istotnym etapie postępowania, udziela wszelkich niezbędnych informacji klientowi.

4. Jakiej kwoty odszkodowania mogę się spodziewać?

Wysokość odszkodowania zależna jest od rodzaju wypadku, jakiemu uległeś, a także od stopnia strat finansowych, zdrowotnych i moralnych jakie poniosłeś, a także późniejszych skutków wypadków (np. utrata pracy, rehabilitacja). Nasza firma dąży do uzyskania najwyższego odszkodowania powypadkowego za straty i krzywdy jakich doznałeś. Skontaktuj się z naszymi specjalistami i przedstaw im szczegóły Twojej sytuacji, a będziemy w stanie w przybliżeniu określić spodziewaną wielkość odszkodowania.

5. Istnieje wiele firm oferujących usługi w branży odszkodowań. Dlaczego warto skorzystać z pomocy naszaej firmy?

Nasz zespół przeprowadza tysiące spraw roszczeniowych o odszkodowania powypadkowe z winy osób trzecich, które kończą się sukcesem dla poszkodowanych. Reprezentujemy naszych klientów z pełnym zaangażowaniem, przekazując naszą wiedzę i doświadczenie by uzyskać jak najwyższe odszkodowanie. Współpraca z nami oparta jest o zasadę No Win, No Fee,dzięki której masz pewność, że podejmując się prowadzenia Twojej sprawy jesteśmy zdeterminowani, by osiągnąć sukces. Jeśli masz więcej pytań, skontaktuj się z naszymi konsultantami pod numerem infolini 0800 335 7006.